Kinna textil

HISTORIA

Kinna Textil grundandes 1972 och är ett grossistföretag som är beläget i sjuhäradsbygden.

Sortimentet bestod vid starten enbart av virkgarner, men har med tiden utökats med stickgarner och handarbeten.